Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу

Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу Нещодавно відбулося засідання студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі», який діє при кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу факультету аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ.

Відкрила роботу учасників засідання голова студентського наукового товариства факультету аграрної економіки і менеджменту Віра Лукіян, яка відзначила необхідність розширення можливостей студентів отримувати необхідні знання і набувати актуальних практичних навичок з обліково-економічних спеціальностей. Як підказує досвід попередньо проведених семінарів, важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість здійснити апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну досвідом між ученими вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, а також допомагають налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної роботи.

Засідання студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» було присвячене висвітленню питань дослідження експорту української аграрної продукції закордон.

З доповідями виступили такі молоді науковці: Віра Лукіян – «Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє», Михайло Шевчук – «Нові рекорди експорту аграрної продукції», Олена Вашкевич – «Зауваження до закону «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», Леля Кісілюк – «Перспективи збільшення експорту українських товарів».

Актуальність тематики, наукова новизна, вдалий виклад матеріалу, ораторська майстерність доповідачів, на належному рівні підготовлені електронні презентації – це ті риси, які вирізняли виступи учасників семінару.

Під час засідання колеги обговорили план наукових заходів на 2017/2018 н.р. навчальний рік.

Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу   Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу   Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу   Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу   Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу   Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу  Учасники студентського наукового гуртка «Учні Луки Пачолі» розпочали роботу