Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Прикладна економіка – від теорії до практики»

За підтримки ректора Андрія Ігоровича Крисоватого 27 жовтня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція факультету аграрної економіки і менеджменту «Прикладна економіка – від теорії до практики», котра проходила у конференц-залі Євростудій.

Більше ста учасників взяли участь у науковому заході, зокрема були представлені науковці з Польщі, Чехії, Туркменістану, Російської Федерації і України. Модераторами пленарного засідання були декан факультету аграрної економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професор Борис Олегович Язлюк і доктор економічних наук, професор Петро Романович Пуцентейло. Декан факультету аграрної економіки і менеджменту Б.О. Язлюк відкрив конференцію і зазначив, що актуальність конференції обумовлена підвищенням складності завдань управління сучасними економічними системами в сьогоднішніх умовах; появою нових організаційних форм в агробізнесі. Перед університетом стоїть завдання щодо підготовки компетентних фахівців, які мають спеціальні знання в області застосування сучасних методів аналізу даних, прогнозування соціально-економічних процесів, інформаційних систем і технологій аналізу й планування в діяльності різних аграрних бізнес-процесів.

Проректор з науково-педагогічно роботи Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Григорій Леонардович Монастирський привітав усіх учасників конференції, побажав усім конструктивної роботи і творчих успіхів і висловив сподівання щодо подальших зустрічей у такому форматі. Звернув увагу у виступі на розвиток аграрного сектору в сучасних умовах господарювання та наголосив на актуальності таких заходів.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова профспілкового комітету працівників Тернопільського національного економічного університету Руслан Феоктистович Бруханський.

Доповідачами на пленарному засіданні конференції виступили:

Кічак Василь Васильович – заступник директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації;

Мартюк Василь Іванович – Директор благодійного фонду Агрохолдингу «Мрія»;

Панухник Олена Віталіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

Брощак Іван Станіславович – директор ТФДУ «Інститут охорони ґрунтів України», к. с-г н., доцент;

Войнарський Йосиф Брониславович – директор навчально-дослідного виробничого господарства «Наука» Тернопільського національного економічного університету;

Шульський Микола Григорович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького;

Сидорук Борис Орестович –  к.е.н., с.н.с., докторант ННЦ «Інститут агарної економіки», м. Київ;

Костецький Ярослав Іванович – к.е.н., доцент, докторант Тернопільського національного економічного університету.

Цікавими були виступи студентів Олени Вашкевич і Віри Лукіян.

У другій половині дня відбулася робота секцій і підбиття підсумків Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладна економіка – від теорії до практики».