Адміністрація факультету

Декан факультету

Декан факультетуЯзлюк Борис Олегович доктор економічних наук, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.
Народився 6 березня 1978 року в сім’ї службовців в місті Тернополі.  У 1995 році закінчив загальноосвітню школу № 21 м. Тернополя, а у 2000 році – Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобувши кваліфікацію економіста-менеджера.
У 2001 р. закінчив Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства та здобувши кваліфікацію магістра з економіки підприємства за спеціальністю «Економіка підприємства».
Із жовтня 1999 року по вересень 2002 року працював директором приватного малого підприємства «Кальміус». З 2002 року по грудень 2005 року  лаборант кафедри та з лютого 2003 року  завідувач навчально-комп’ютерною лабораторією. З 2005 року викладач, доцент, дотепер професор.
З 2005 року по 2008 рік працював на посаді заступника декана факультету економіки і менеджменту інвестицій Тернопільського національного економічного університету. З листопада 2012 року по серпень 2014 року заступник завідувача відділу магістратури факультету державного управління Тернопільського національного економічного університету.
Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі», а також захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Регіональний вимір модернізації економіки та подолання асиметрії територіального розвитку».
Головний редактор наукового видання «Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» Тернопільського національного економічного університету.

Член редакційної колегії електронного наукового видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету.

Керівник освітньої програми магістр «Прикладна економіка» з спеціальності 051 Економіка.

Керівник фахового спрямування підготовки бакалавр «Оцінка землі та нерухомого майна» 6.030504 «Економіка підприємства».

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 по захисту дисертацій доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Одеській національній академії харчових технологій.

Згідно наказу № 407 Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2015 року і дотепер Язлюка Бориса Олеговича введено до складу експертної ради ДАК з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва.

У 2001 році в рамках національного проекту нагороджений дипломом «ЛІДЕР РЕГІОНУ», всеукраїнський біографічний довідник. У квітні 2013 року подяка міського голови Тернополя за високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди проведення Днів науки. За період з 2005 року і дотепер нагороджений грамотами та подяками Тернопільського національного економічного університету.

Автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць.

Автор восьми патентів на корисну модель.

Коло наукових інтересів: проблематика модернізації економіки у міжрегіональному розвитку; інвестиційне проектування та його інноваційна спрямованість; підвищення професійної компетентності персоналу.

Заступник декана факультету

Заступники декана факультету аграрної економіки та менеджментуПуцентейло Петро Романович

д. е. н., профессор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу